T-løb Sødringholm

Onsdag d. 24 august 2022

Kort info: SØDRINGHOLM

Med nyt jomfrueligt terræn og med  indlandsklitterne nyrevideret  i juli 2022.

Overvejende flad skov dog gennemskåret af indlandsklitter med fint kurvebillede.

Veludbygget sti- og vejnet. 

Store områder med god gennemløbelighed og områder med bjergfyr.

Bevoksningsgrænserne kan være udflydende.

Der tilbydes:

Let

Mellemsvær

Kort kort svær

Kort svær

Lang svær

Nærmere info senest 22. august – hvor der også bliver mulighed for selvprint

Bestilling af kort:
Send mail til j.blom@webspeed.dk senest 22. august. Husk at skrive “Sødringholm”