Instruktion NJ-nat 1 Mosely

Løb:NJ- Nat 1. afdeling
DatoOnsdag den 14. september med første start 20.30
Afmærkning:På vej mellem Randers og Mariager, ca. 2 km. Syd for Mariager
Stævneplads:Ved Mosely
Parkering:Ved Mosely
Kort:Mosely1: 7.500, Revideret 2021, 2,5 m. ækvidistance
Terrænbeskrivelse:Skov med blandet bevoksning. Jævnt  kuperet. Overvejende god gennemløbelighed. Veludviklet stinet
AfstandeFra P-plads til stævneplads:  max. 200 m.
Fra stævneplads til start:  300 m.
Afmærkning til start med rød/hvid  O-skærm med refleks
StartFørste start kl. 20.30
Fremkald 4 min. før starttid
Ved fremkald udleveres  evt. lejebrik.
Løse postdefinitioner udleveres, hvis du har en holder dertil
Alle lette baner får kortet udleveret 2 min. før tid
Tvunget fremløb til startpunkt/-post, som ikke skal klippes.
MålDer er mål, ca.50m fra stævneplads,
Brikaflæsning foregår på stævneplads.
Max. tid2,5 timer  
ToiletterDer er muldtoilet ved stævnepladsen.
Klasser og baner:  H -14, D -14, FRI 3 – 2820 m 15 Poster
H 15-16,  D 15-16, FRI 2  – 3810 m 17 Poster
H 17-20, H 40 – 5910 m 22 Poster
H 21 – 6760 m 30 Poster
H 50, D 21 – 5050 m 20 Poster
H 60, D 17-20,D 40, D 50, FRI 1 – 4030 m 17 Poster
H 70, D 60  – 3000 m 13 Poster         
H 80, D70 – 2400 m 11 Poster         

Der er butterfly  i følgende klasser:
H-14, D-14, FRI 1, H15-16, D15-16, FRI 2, H60, D17-20, D40, D50, FRI 1.
Kontrolsystem:Sport ident, lejebrik udleveres ved start (husk at cleare brikken inden start)
Alle deltagere i stævnet kan beholde deres løbskort efter passage af mål.
Bad:Ingen mulighed for bad.
Resultatformidling:Efter løbet findes resultaterne på løbets hjemmeside.
Stævneorganisation:Stævneleder: Niels Jørgen Iversen, Mariager Fjord OK
Banelægger: Jørn Blom, Mariager Fjord OK
Stævnekontrollant: Keld Østergaard, Mariager Fjord OK Banekontrollant: Henrik Bach, Mariager Fjord OK Dommer: Keld Østergaard, Mariager Fjord OK
Andet:Dyrket mark må gennemløbes, hvis delstrækstregen går igennem. 
Mindre, lidt befærdet landevej skal passeres af alle klasser en gang.
Der er en kreaturindhegning i den nordøstlige del af kortet.
Kreaturerne er fredelige, men undgå at jage dem.
Der er strøm i hegnet.
Hegnet må passeres med forsigtighed.
Der er enkelte låger, som er vist på kortet.