Bestyrelsen

Formand: Jørgen Østergaard

Næstformand: Niels J. Iversen

Kasserer: Keld Østergaard

Jørn Blom

Erik B. Nielsen

Henrik Bach

Jens Chr. Dalgaard

Jens S. Christensen


Bestyrelsen holder primært møde den første tirsdag i hver måned i Klublokalet i Mariagerhallen.

Alle er velkomne til at deltage i møderne – dog uden stemmeret.

Der er altid kaffe og kage