Divisionsløb Uhrehøj/Myrhøj

Mariager Fjord Orienteringsklub indbyder til Nordkredsens 1. divisionsmatch og åbent stævne

søndag den 3. september 2023 i Uhrehøj/Myrhøj plantage


Klassifikation***stjernet Divisionsmatch og åbent stævne  
Deltagende klubber i divisionsmatchenHorsens Orienteringsklub, OK Pan, Silkeborg OK, Aalborg Orienteringsklub.  
TidspunktSøndag den 3. september 2023. Stævnepladsen er åben fra kl. 9.00. Første start kl.10.00.  
LøbsområdeUhrehøj/Myrhøj plantager.  
Stævneplads/ stævnekontorI den sydlige del af plantagen. Afmærkning på Farsøvej 2,5 km øst for Strandby. Stævnekontor på stævneplads.  
Terrænbeskrivelse  Veludviklet stinet, let kuperet, et enkelt større åbent område, overvejende let gennemløbelig blandet bevoksning, i nogle områder en del ”efterårs-underskovbevoksning”. I områder af skoven er en del mountainbikespor.  
Parkering/ busparkeringPersonbiler – åben mark syd for stævneplads Busser – På særskilt anvist område. Ankommer man i bus, bedes man kontakte stævneleder senest 2 dage før stævnet.  
Kort  Uhrehøj/Myhrhøj plantager.
1:10.000 for banerne 1-3 og 1: 7.500 for banerne 4-10.
Nytegnet i 2019, revideret 2023. Ækvidistance 2,5 m.
Printede kort på vandfast papir.
Postbeskrivelser er trykt på kortet. Løse postbeskrivelser forefindes ved start.
KlasserBaner i henhold til reglement for divisionsturnering. Deltagere ved åbent stævne kan tilmelde sig de samme baner.
Baner i henhold til reglement for divisionsturnering. Deltagere ved åbent stævne kan tilmelde sig de samme baner.
Åbne banerDer tilbydes 4 åbne baner: 2 svære, 1 mellemsvær og 1 let. Disse er særskilte baner uden for konkurrencen, og har put & run-start frem til sidste ordinære start i stævnet.
 
Kan købes på stævnedagen i stævnekontoret fra kl. 9.30-11.30. Pris: D/H-20: kr.100, D/H21-: kr. 130, + evt. leje af brik. Start: Put and Run
Kontrol/tidtagningSPORTIDENT. Egen brik kan anvendes. Lejebrikker udleveres ved start og skal afleveres ved målgang.  
PræmierDer uddeles ikke Præmier  
BørnebanerÅbent fra 10.00-13.00
StartFørste start er kl. 10.00.  Starttid fremgår af startlisten. Deltagere i divisionsmatchen og åbent stævne mixes på startlisten og får fast starttid. Der er fremkald 4 min. før start.  
Løbere på bane 7 og 10 og har fri starttid i tidsrummet 10.00 til sidste ordinære starttid.
Løbere på bane 7 og 10 får deres kort udleveret 2 min. før start. Alle øvrige løbere får kortet i startøjeblikket.
Skygning er tilladt i klasser med sværhedsgraden grøn-begynder og hvid-let (bane 7 og 10).  
ServiceToiletvogn på stævnepladsen. Passeres på vej til start. Der tilbydes ikke bademulighed. Der er ingen børneaktivering/pasning.  
KioskPå stævnepladsen vil der være en kiosk med varieret udvalg.  
TilmeldingTilmelding skal ske klubvis via O-service senest fredag den 25. august. Eget Sportident-briknummer skal oplyses ved tilmeldingen. Hvis intet briknummer er anført, opfattes dette som ønske om at leje en brik. Lejepris 20 kr. Mistet lejebrik erstattes med 500,- kr.  
EftertilmeldingMulighed for eftertilmelding via O-service indtil søndag d. 27. august kl. 24.00 mod en ekstra afgift på 30 kr.  
StartafgiftD/H -20: Kr. 70,- D/H 21-: Kr. 100,- Leje af brik kr. 20,- Bortkomst af brik kr. 500,- Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen til Sparekassen Kronjylland, 9323 0005214092. Husk angivelse af klubnavn ved indbetaling.  
Instruktion/ startlisteVil være at finde på stævnets hjemmeside senest 31. august 2024. På løbsdagen hænges listerne op på stævnepladsen og ved start.  
ResultatformidlingResultaterne ophænges løbende på stævnepladsen. De kan efterfølgende findes på: www.o-result.dk  
O-TrackBaner er tilgængelig på O-track efter sidste start.  
StævneledelseStævneleder: Jørgen Østergaard, Mariager Fjord OK Tlf. 25158203, Mail: j.oestg@live.dk
Banelægger: Helge Poulsen, Mariager Fjord OK
Stævnekontrol: Jens S. Christensen, Mariager Fjord OK
Banekontrol: Keld Østergaard, Mariager Fjord OK
Dommer: Carl Malling, Randers OK