Overskudsdeling

Klubben har en sund økonomi p.t.

Derfor vil vi gerne i 2022 fortsat yde følgende tilskud til medlemmernes aktiviteter udover de tilskud, der gives i dag til kørsel, divisionsløb, kurser, sommerlejre m.m:

 • Kontingent for de 21-99-årige nedsættes fortsat med 100 kr. til 250 kr
 • Kontingent for de 8- 20-årige nedsættes fortsat med 50 kr. til 150 kr.
 • Der ydes 50% løbstilskud til de 21-99-årige til alle terminslisteløb i Nordkredsen samt alle DM-er, JF-er, Påskeløb og Midgaardsormen -max. 100 kr. pr. løb/etape – max. 1.000 kr. årligt pr. person
 • Der ydes 100% løbstilskud til de 8-20-årige til alle terminslisteløb i Nordkredsen samt alle DM-er, JF-er, Påskeløb og Midgaardsormen – max. 100 kr. pr. løb/etape – max. 1.000 årligt kr. pr. person.
 • Der ydes 50% tilskud til trailløb i region Nord- og Midtjylland – max. 100 kr. pr. løb – max 1.000 kr. årligt pr. person
 • For de 3 sidste punkter gælder, at starter man ikke i løbet, ydes der intet tilskud  – uanset årsagen
 • Deltager man på åben bane gives besked på ok.mariager@gmail.com om dette. Angiv prisen.
 • Der gives et tilskud på 1.000 kr. til sommerklubfesten til dækning af fællesudgifter.
 • Der gives et tilskud på 4.000 kr. til efterårsklubfesten
 • Huslejen til fælles hytte ved Påskeløbet betales.
 • Der ydes et tilskud på 350 kr. pr. person ved Sverigesturen i september
 • Der ydes et tilskud til B-kontingent i fremmed klub for medlemmer, der stiller op for os, og som er under uddannelse. Tilskuddets størrelse er kontingentet til Mariager Fjord OK
 • Der tildeles ved årets afslutning et aktivitetstilskud til de medlemmer der medvirker til driften af klubben, hjælper ved stævner, deltager i møder, afvikler træningsløb etc.
  Beløbet der fordeles er mellem10 og 20.000 alt efter størrelsen på årets overskud