Værd at vide som ny


Træningsløb

Klubben arrangerer hvert år en række træningsløbisær i skovene tæt på Mariager.

Til disse løb vil der for det meste være lavet 5 baner:
   

let2-3 km
mellemsvær4-5 km
kortere kort svær4-5 km
korte svær5-6 km
lang svær6-8 km

Du bestemmer selv, hvilken bane du vil løbe.

Det er gratis at deltage for alle medlemmer af en O-klub – samt de første par gange for nye løbere

Nybegyndere kan, hvis de ønsker det, få en erfaren løber med rundt de første gange.

Ved enkelte af disse træningsløb vil der være tekniktræning på de svære baner

ved disse træningsløb arrangeres et træningsmesterskab, som det er frivilligt at deltage i


Kørselsgodtgørelse

Klubben yder kørselsgodtgørelse ved deltagelse i åbne løb i Nordkredsen, samt følgende løb i andre kredse:
Alle DM-arrangementer, JF-mesterskaber, Midgaardsormen og Påskeløb.

Godtgørelsen er 30 øre/km/medlem der stiller op for Mariager Fjord OK.

Desuden ydes et bro/færgetilskud på 60 kr. pr. løber

Beløbet kreditteres chaufførens løbskonto.

Godtgørelsen beregnes fra Mariager uanset, hvor, man starter fra. Dog kan beløbet bortfalde, hvis man bor urimeligt tæt på stævnepladsen.

Det er chaufførens ansvar at  udfylde følgende formular efter kørslen. Sker dette ikke tildeles kørslen de deltagende løbere.

Det er unødvendigt at sende formularen, hvis passagererne kun er ægtefælle eller hjemmeboende børn.


Kontingent 2022

Kontingentsatserne i 2020 er som følger:

Junior 8-20 årSenior 21-99 år
Aktiv150 kr.250 kr.
Løber fra anden primær klub75 kr.150 kr.

Kontingentet kan betales på følgende måder:

Via løbskontoen – hvis der er penge på den…..send en mail

På konto i Sparekassen Kronjylland 9323 – 0005184576 – husk at angive hvem du er, og hvad du betaler for

Hvis man er nyt medlem så oplys navn, adresse, fødselsdag og telefonnummer.


Divisionsturnering

Klubberne i Nordkredsen, som dækker 75 % af Jylland, er inddelt i 3 divisioner.

Vi er p.t. placeret i 2. division, og 3 gange årligt møder vi alle de øvrige klubber i rækken ved et B-løb.

I 2022 er modstanderne

Herning OK, Viborg OK og Rold Skov OK

Så reserver allerede nu d. 23. april, d. 4. september og d. 2. oktober

Ved disse kampe er det meget vigtigt, at klubben stiller med så mange løbere som muligt.

På alle 10 baner gives der point, så der er ligeså meget brug for nybegynderen som for den danske mester.

På banerne tæller 2-4 løbere fra hver klub. Har man flere end dette antal på en bane, er der råd til at nogle af os “bommer”.

Klubben betaler alle startafgifter ved disse løb


Klubblad

Et klubblad i fysisk form har vi ikke.
Til gengæld har vi en stor samling af artikler fra medlemmer, der har delagtiggjort os andre i deres oplevelser.
Skulle du får lyst til at levere et indlæg, så send det blot i Word til ok.mariager@gmail.com og vedhæft eventuelle fotos.

Sammen med Klubbladet er en samling af de indlæg, der er skrevet om os i områdets aviser


Supercup

Ved de fleste åbne løb “konkurrerer” klubbens medlemmer indbyrdes om den såkaldte Supercup
Man får point efter, hvor godt man klarer sig og efter banens sværhedsgrad i forhold til ens køn og alder.

Regler

Tidligere vindere


Kaninløbet

Kaninløbet løbes hvert år i slutningen af oktober eller begyndelsen af november.

For at kvalificere sig til løbet skal man have gennmført mindst 5 svære baner ved de dagløb, der tæller til Supercuppen

Mændene konkurrerer pt. på bane 3 og kvinderne på bane 4.
Kvinder kan vælge at løbe sammen med mændene og mænd over 65 kan vælge at løbe med damerne.

Ens startider regnes ud meget matematisk. Målet er at alle deltagerne krydser målstregen samtidigt.
Den lidt langsommere løber starter tidligt og de hurtige starter sent.
Vinder er den der først kommer i mål.

Tidligere vindere

Åbne løb

Åbne løb er “rigtige” orienteringsløb. Disse er inddelt i 4 kategorier:

A-løb 

Alle danske mesterskaber. Her vil der kun være A-klasser inddelt i aldersgrupper.
Dog kan der også tilbydes åbne baner med kortere/lettere baner.

B-løb

Løb der er en del af Danmarksturneringen.
Løberne er inddelt på 10 forskellige baner alt efter ens alder og evner.
Der er derfor brug for både  den meget rutinerede, motionisten og nybegynderen

Vi er placeret i Nordkredsen 2. division

C-løb

Alle andre løb med et spænd fra Påskeløbet og Nordjysk 2-dages med 50 forskellige klasser til et lille løb med tre baner.

Tilmelding

Åbne løb kræver tilmeldingpå forhånd.

Dette kan gøres på 3 måder:

Man kan tilmelde sig på O-service
Man kan tilmelde sig via e-mail
Man kan ringe til Keld Østergaard – 2753 5134 – han hjælper med at finde den rette bane til dig.
Målet er, at man bruger O-service

Alle løb har en tilmeldingsfrist, som skal overholdes.

Vejledende priser for løbene er:

DM’er ca. 165 kr..
Etapeløb ca. 400 kr.
B-løb ca. 90  kr.
C-løb50-120 kr.

Prisen for løbere under 21 år er ca. 10-20 kr. lavere – 50 kr. for etapeløbene.

Klubben lægger pengene ud i første omgang. Du vil senere modtage en regning efter behov.

Klubben yder et tilskud til disse løb,

Elektronisk tidtagning. Ved alle åbne løb anvendes elektronisk tidtagning. Man bruger enten en Emit-brik eller en sport-ident-brik. Disse koster. Se her.

Kørsel

Der forsøges arrangeret fælleskørsel til åbne løb. Er du interesseret i dette enten som nyder eller yder se her


Tilmelding åbne løb

Tilmelding til åbne løb foregår primært via

www.o-service.dk

Her behøver du et brugernavn og en adgangskode.
Har du ikke det, eller svigter hukommelsen så send en mail til ok.mariager@gmail.com for at få en ny.

Husk at tilmelde dig den rigtige klasse.

Skriv evt. kommentar til arrangøren, hvis du har ønsker angående startidspunkt.

Det er meget vigtigt at overholde tilmeldingsfristen.
Kl. 23.59 på den nævnte dato. Herefter har du ikke mere mulighed for at melde dig til.


Tilskud stævner

Klubben betaler 50% af startafgiften ved alle åbne løb i Nordkredsen
samt ved alle DM-er, JF-mesterskabe, Påskeløb og Midgaardsormen i de andre kredse.

For løbere under 21 år er tilskuddet 100%.

Ved de løb, hvor vi deltager i divisionsturneringen, er tilskuddet 100% for alle.

Stiller man af den ene eller anden grund ikke op ved et tilmeldt stævne, bortfalder tilskuddet.

Det maksimale tilskud/løber/år er 1.000 kr.


Samkørsel

For at spare på resurserne og økonomien forsøger vi at etablere fælleskørsel til stævner.
Det kræver, at du aktivt går ind og meddeler, om du vil køres/kan køre eller begge dele på denne formular
senest kl. 15.00 to dage før stævnet.
Så vil der blive gjort forsøg på at samle trådene.
Har du haft gæster i bilen så husk efter stævnet at meddele dette på denne formular senest 14 dage efter stævnet.


Løbskonto

Hver løber eller familie har en løbskonto. På denne trækkes løbernes startafgifter, og her indsættes kørselsgodtgørelse. Udgifter til klubture, kurser, løbetøj etc. afregnes også her.

Lægger du penge ud for klubben, letter du kassererens arbejde ved også at lade disse gå over løbskontoen.

Man indbetaler på kontoen via følgende konto i Sparekassen Kronjylland 9323 5184576, og indbetaler du ikke af dig selv, vil du 2-3 gange årligt modtage en regning.
 

Man kan selv holde øje med sin løbskonto på O-service

Er du inde på O-service klikker du på LØBERE – Klik på FORTSÆT – Klik evt. på VIS FAMILIE

Er tallet i bunden rødt skal du i gang med netbanken – og det helst uden påmindelser.


Reglement DOF

Her finder du reglementet for O-løb.

Du skal klikke på REGLEMENT FOD-O 2021